+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Psychoanalýza

Charakteristika programu:                                 Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu:                        Psychoanalýza

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                          Diplomovaný specialista v oblasti psychoanalýzy

 _______________________________

Psychoterapeut využívá metody psychologické analýzy k poskytování terapeutické pomoci klientovi. Psychoanalýza, jejímž zakladatelem je Sigmund Freud, bere v úvahu nevědomé procesy psychiky člověka, jeho zkušenosti a životní historii pro analýzu současného stavu. Podle psychoanalýzy konflikt mezi nevědomím a sociálními požadavky vyvolává vnitřní konflikt u člověka, což formuje psychologickou obranu. Člověk je podle tohoto systému vnímán jako celistvá osobnost. Psychoanalytik se snaží dosáhnout u pacienta “strukturální změny osobnosti” a také pomáhá člověku lépe se přizpůsobit životním podmínkám. Poptávka po profesionálů v této profesi je vysoká, přičemž v budoucnu se očekává její další růst.

Pro koho je tato profese vhodná: Tato profese vyžaduje pravidelnou komunikaci s lidmi, porozumění obecným principům psychologického rozvoje člověka a také určité osobnostní vlastnosti specialisty. Profese je vhodná pro ty, kteří: 

• Mají vysokou úroveň inteligence;

• Mají dobře vyvinutou řeč a bohatou slovní zásobu;

• Jsou přátelští, trpěliví, nekonfliktní;

• Jsou schopni nalézt obdiv a pochopit motivaci druhých;

• Dovedou vystupovat před publikem;

• Mají zájem o medicínu obecně a psychologii zejména.

Kariéra: Úspěšný psychoanalytik má velký respekt v odborném prostředí a u klientů. Jeho služby mají poměrně vysoké náklady, a profesionalita a dobré přípravy mu umožňují pomáhat mnoha lidem s jejich osobnostními problémy. Vrchol kariéry pro psychoanalytika může být vytvoření vlastního psychologického centra a získání uznání ve společnosti. Profese také umožňuje pracovat v týmu ve velkých společnostech nebo ve státních institucích.

Povinnosti: Profesní povinnosti psychoanalytika zahrnují:

• Předvádění rozhovorů a sezení se pacienty;

• Studium pokročilých praktik a zkušeností poskytování psychologické pomoci a psychoanalýzy;

• Rozbor osobních problémů a charakteristik duševního stavu osoby, která se k němu obrátila, zjišťování motivů a příčin psychologických obtíží;

• Sestavování doporučení k nápravě psychologických deformací osoby;

• Vysvětlování pacientovi příčinných souvislostí při vzniku jeho strachů a fobií;

• Korekce psychologických odchylek skrze konverzace s klienty;

• Vedení zdravotnické a evidenční dokumentace;

• Účast na skupinových trénincích a sezeních.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)