+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Finanční management

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                         Finanční management

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialista v oblasti ekonomie a financí.

 _______________________________

Vzdělání zajišťuje přípravu vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří jsou schopni úspěšně pracovat a konkurovat v oblasti finančně-ekonomických aktivit na pracovním trhu v jakékoli zemi. Bakalářský titul dává absolventovi právo vykonávat svou pracovní činnost ve firmách, bankách, finančních institucích a pokračovat ve studiu magisterského stupně. Obsah a specifika výukového programu Studenti během studia mohou získat základní znalosti v oblasti ekonomiky a financí. Moderní finance jsou neustále se měnící a transformující se systém znalostí, pojmů a pracovních postupů. Je nemožné je ovládnout prostřednictvím jednoduchého zapamatování a opakování. Proto se na bakalářském programu “Finance” vychází ze zkušeností předních univerzit ve vyspělých zemích a studenti se učí: 

• samostatně analyzovat informace a rozhodovat, 

• argumentovat určité pozice, 

• obhajovat svůj názor, 

• porovnávat ekonomiku a finance různých zemí,

 • porozumět pravidelnostem, 

• myslet a osvojovat si různé metodické postupy. 

To umožňuje implementovat do výukového procesu komplexní koncepci ekonomického vzdělávání, která odpovídá současnému stupni požadavků a evropským specifikům.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)