+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Poradenská psychologie.

Charakteristika programu:                                 Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu:                        Poradenská psychologie.

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialista v oblasti poradenské psychologie

 _______________________________

Poradenská psychologie je forma psychologické pomoci, která spočívá v vysvětlení klientovi, který přichází na psychologickou konzultaci, jeho psychologických obtíží. Provádí se korekce neadaptivních způsobů chování člověka, aktivace jeho vnitřních zdrojů pro osobnostní rozvoj a řešení psychologických problémů, se kterými se setkává ve svém soukromém životě, profesní činnosti, vzdělávání a dalších životních situacích. V rámci vzdělávacího programu se také studují disciplíny s medicopsychologickým charakterem.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)