+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Jak připravit referát.

Cílem referátu je předvést znalosti studentů na konkrétním předmětu, tématu nebo problému a praktické dovednosti v analýze vědecké a vědecko-metodické literatury. 

Referát, stejně jako jakákoli písemná práce, se připravuje v souladu s určitými pravidly a standardy. 

Rozsah by neměl být menší než 25 stránek, písmo 12.

Téma referátu je obvykle vybráno ze seznamu, který student vidí ve svém osobním účtu. 

Při práci na referátu se doporučuje použít nejméně 15 zdrojů. 

Proces práce je nejlepší rozdělit do následujících fází: 

– Definovat problematiků. 

– Na základě primárních zdrojů samostatně studovat problematiků. 

– Provést přehled vybrané literatury.

 – Logicky prezentovat materiál. 

Struktura a obsah referátu: 

 Úvod – stanovují se cíle a úkoly práce, zdůvodnění volby tématu a její aktuálnost. Rozsah 1-2 strany. 

Hlavní část se skládá ze dvou kapitol: 

– teoretické kapitoly, 

– praktické kapitoly. 

Při psaní kapitol se osvětluje historie daného problému, ukazuje se úroveň zkoumání problematiky v teorii a praxi na základě srovnávací analýzy studované literatury. 

Závěr – formulace závěrů a návrhů. Měl by být stručný, závěry by měly vyplývat z obsahu hlavní části. Rozsah 1-3 strany. 

Seznam použité literatury: 

Při práci na referátu se doporučuje použít nejméně 15 zdrojů. 

V referátu mohou být přílohy ve formě schémat, dotazníků, diagramů atd. 

V úpravě referátu jsou vítány obrázky a tabulky. 

Příklad úpravy titulní strany a obsahu si můžete zkontrolovat ve svém osobním účtu.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)