+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Management cestovního ruchu

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                         Management cestovního ruchu

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialista v oblasti ekonomie a financí.

_______________________________

Studijní plán je zaměřen na přípravu bakalářů, kteří jsou schopni pracovat v oblasti řízení cestovního ruchu a turistického servisu na podnicích se zaměřením na agentskou a provozní činnost, ve správních orgánech cestovního ruchu, turistických společnostech a korporacích. Během studia studenti studují základní humanitní, přírodně-vědecké a odborné disciplíny: světovou ekonomiku, marketing, teorii managementu atd. Zvláštní důraz je kladen na speciální manažerské disciplíny, jako je strategický management, finanční management, řízení lidských zdrojů a projektový management. Studium informačních technologií, geografie, zvláštností organizace cestovního ruchu na vnitřních a mezinárodních trzích, organizace vlastního podnikání umožní budoucím manažerům najít si důstojné místo v systému vedení podniků v těchto odvětvích. Obsah a specifika výukového programu Během studia studenti mohou získat základní znalosti v oblasti ekonomiky a financí v České republice, Rusku, USA a zemích EU. Profese manažera je nejrozšířenější a nejvyžádanější v oblasti cestovního ruchu a pohostinství. Manager je odborník, schopný efektivně koordinovat činnost organizace, řešit problémové situace v krátkých lhůtách a ovlivňovat své podřízené svou autoritou a odborností. Příprava magistrů v oboru “Management” zahrnuje profily: “Management cestovního ruchu” a “Management hotelů a restaurací”. Absolvent je připraven na profesionální činnost, která zajišťuje racionální řízení ekonomiky, výroby a společenského rozvoje podniků všech organizačně-právních forem s ohledem na odvětvovou specifiku, techniku, technologii, organizační výrobu a výzkum. Absolventi obvykle pracují v cestovních agenturách, které se zabývají vývojem a tvorbou zájezdů. Hlavním úkolem manažera je najít a nabídnout zkušeným cestovatelům nové objekty k prozkoumání a odpočinku, vytvořit trasu, vybrat hotely v blízkosti, rozhodnout, jaký dopravní prostředek bude moci turisty převézt (letadlo, vlak atd.), naplánovat a promyslet výletní programy.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)