+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Počítačová bezpečnost

 Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                          Počítačová bezpečnost

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialist v oblasti IT technologií.

_______________________________

Počítačová bezpečnost je soubor opatření, která se používají k ochraně výpočetních zařízení (počítače, chytré telefony a další) a také počítačových sítí (soukromých a veřejných sítí). Pole činnosti systémových administrátorů zahrnuje všechny procesy a mechanizmy, které slouží k ochraně digitálního vybavení, informačního pole a služeb před náhodným nebo neoprávněným přístupem, změnou nebo zničením dat, což získává stále větší význam vzhledem k rostoucí závislosti na počítačových systémech ve vyvinuté společnosti.

Specialista pro počítačovou bezpečnost zajišťuje důvěrnost a integritu dat během vývoje produktu, sleduje ochranu sítí před vnějšími hrozbami, zkoumá integritu informačního systému a testuje jeho slabá místa. Diplomovaní specialisté v oblasti počítačové bezpečnosti působí ve všech velkých podnicích a počítačových organizacích. Zde zastávají pozice IT specialistů, programátorů a systémových administrátorů. V oblasti informační a počítačové bezpečnosti je také možné pracovat v následujících profesích: projektový inženýr, programovací inženýr, projektový manažer, ETL vývojář, specialist pro ochranu informací, incidentní vyšetřovatel, vedoucí odborník na audit informačních systémů a další.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)