+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         

Sociální psychologie.

Charakteristika programu:                                 Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu:                         Sociální psychologie.

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                         3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                         Čeština.

Kvalifikace:                                                           Diplomovaný specialista v oblasti sociální psychologie.

________________________________

Sociální psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá zákony, vlastnosti chování a činnosti lidí, které jsou ovlivněny jejich sociální interakcí. Sociální psychologie je velmi důležitá v moderní společnosti, a znalosti, kterými disponují odborníci na tento obor, pomáhají řešit konflikty a obtížné situace jak v rámci velmi malých skupin (rodiny, zaměstnanci malé kanceláře), tak i v dostatečně globálním měřítku – mezinárodních, mezi rasami. Oddělení vzdělává odborníky v oblasti sociální psychologie, kteří mají komplexní znalosti odpovídající mezinárodním psychologickým školám. Hlavním směrem činnosti je práce v organizacích, které potřebují regulovat vnitřní interakce mezi zaměstnanci. V různých sociálních organizacích (charitativní organizace, sociální adaptace, organizace hromadných akcí, atd.). V poradenských společnostech. Koučink je velmi žádanou službou sociálních psychologů. Služby psychologů jsou v současné době aktuální nejen pro velké, ale i střední a malé podniky. Získané znalosti umožní budoucím specialistům pracovat ve školách, klinikách, firmách, sportovních a sociálních zařízeních, ve vědeckých a vzdělávacích institucích. Obsah a specifika vzdělávacího programu Studenti studují předměty profesní specializace: kognitivní psychologické procesy, psychologie managementu atd. Sociální psycholog je odborník, který zkoumá vztahy mezi lidmi ve společnosti (v práci, rodině, mezi přáteli a v celém prostředí), provádí diagnostiku za účelem hodnocení chování jedince ve společnosti, studuje jeho specifika při komunikaci s ostatními lidmi. Sociální psycholog může pracovat v sociálních a psychologických službách, vzdělávacích institucích, centrech psychologické pomoci, výzkumných organizacích, stejně jako prakticky ve všech organizacích: jako ředitelé HR. Specialisté mají možnost otevřít vlastní kliniku nebo se zabývat vědeckým výzkumem v oblasti psychologie. Pracovníci s vzděláním v oboru “Sociální psychologie” jsou žádaní v neziskových organizacích, psychologických klinikách, zdravotnických a rehabilitačních centrech, různých sociálních a vzdělávacích institucích. Sociální psycholog se také může zabývat výběrem zaměstnanců v různých organizacích.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)