+ 420 773 481 111
(Whatsapp, Telegram, Viber)

studiumiep@post.cz

         
Marketing

Charakteristika programu:                                Bakalářský program, Magisterský program.

Název vzdělávacího programu                         Marketing

Vysokoškolské vzdělání:                                     Diplom bakaláře Bc / magistra Mgr.

Délka vzdělávacího programu:                          3 roky (6 semestrů) / 2 roky (4 semestry).

Akademický titul:                                                 Bakalářský/magisterský titul v oboru.

Jazyk výuky:                                                          Čeština.

Kvalifikace:                                                            Diplomovaný specialista v oblasti marketingu, marketingový expert.

 ________________________________

Marketing podle jeho širokého pojetí je sociálně-řídící proces, prostřednictvím kterého jednotlivci a skupiny lidí získávají to, co potřebují, vytvářením produktů a jejich výměnou. Z právního hlediska je marketing managementem trhu ze strany dodavatelů a zákazníků zboží (včetně potenciálních dodavatelů a zákazníků) ve smyslu převodu vlastnických práv na ně. Je také tržní filosofií, strategií a taktikou myšlení a jednání subjektů tržních vztahů: nejen výrobců a zprostředkovatelů v obchodní činnosti, ale také spotřebitelů, stejně jako dodavatelů, praktických ekonomů, vědců, celých organizací a dokonce vládních orgánů. V marketingu je hlavním cílem zisk. Co je v tom smyslu, že miliony lidí se dozvědí o vaší značce, když nikdo z nich neprovede nákup? V reklamě nejde o počet čtverečních palců na novinových stránkách ani o počet minut na místním/národním rozhlasovém vysílání. V reklamě jde o zisk. Hlavním cílem marketingu je zajištění maximálního objemu prodeje produktů a dosažení zisku prostřednictvím maximálního uspokojení požadavků spotřebitelů. Mezi mezilehlé cíle patří uspokojení požadavků spotřebitelů a dosažení konkurenční výhody. Marketér je specialistou, který se zabývá propagací výrobků a služeb na trhu. K tomu analyzuje potřeby a zájmy cílového publika, zkoumá konkurenci a poté vyvíjí a provádí strategii, jejímž hlavním cílem je zvýšení povědomí a atraktivnosti značky a zvýšení prodeje. Oblasti funkční činnosti absolventů programu jsou velmi široké, takže mohou zastávat následující pozice: 

• marketingový manažer, 

• internetový marketér, 

• brand manažer, 

• specialista na marketingový výzkum, 

• tržní analytik, 

• account manažer, 

• specialista na vývoj komunikačních strategií. 

Jaké dovednosti potřebuje marketér: 

• Znalost základů marketingu. 

• Rozvinuté komunikační dovednosti. 

• Analytické dovednosti. 

• Schopnost prezentovat. 

• Znalost psychologie spotřebitelů. 

• Kreativní myšlení. 

Co by měl umět dobrý marketér? 

• Rychle hodnotit vstupní data, neustále sledovat výsledky své práce a celkový podnik. 

• Včas měnit strategii a být v situaci rychle orientován. 

• Vybrat nástroje a kanály podle konkrétních cílů podnikání.

Kontakt

Kontaktujte nás:    Adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1

    Pro studenty: studiumiep@post.cz

    Pro spolupráci: ieppraha@post.cz

    Telefon: + 420 773 481 111 (Viber, Whatsapp, Telegram)